دستورالعمل های استفاده و نگهداری تشک

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

– تشک می بایست برروی یک سطح صاف، هموار، غیرمشبک، خشک و افقی قرار داده شود. – هر تشک هر سه ماه یک بار می بایست برگردانده و از طرف…